Therapie

Cliëntgerichte therapie

Ik kies ervoor om als therapeut te werken vanuit het cliëntgericht kader. Deze therapiestroming biedt expertise op vlak van het opnieuw in beweging brengen van vastgelopen processen in denken, voelen en handelen. Cliëntgericht-experiëntiële therapie ondersteunt met andere woorden mensen om met heftige emoties om te gaan, knopen door te hakken en pijnlijke ervaringen te verwerken. Gedurende het hele proces staan jouw emoties en jouw beleving van de moeilijkheden centraal en kies jij welke thema's aan bod komen tijdens de sessies.


Als cliëntgericht therapeut zal ik je tijdens onze gesprekken keer op keer uitnodigen om te zoeken naar wat je belemmert, naar wat ervoor zorgt dat je vast zit. Dit wil zeggen dat ik je vraag om stil te staan bij wat je vanbinnen voelt en vaak ook lijfelijk ervaart. Hierbij komen soms emoties los zoals kwaadheid, verdriet of blijdshap. Het stilstaan bij gevoel kan moeilijk of ongewoon zijn voor jou. Daarom ondersteun ik je bij dit proces, zodat je ook moeilijke of pijnlijke ervaringen onder ogen kan zien en kan verwerken. Therapie verandert meestal niet de feitelijke situatie, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat of ernaar kijkt.


Ik hecht tijdens ons contact veel belang aan de kwaliteit van de therapeutische relatie. Deze is gebaseerd op de grondhoudingen van empathie, aanvaarding en echtheid en schept een ideaal klimaat om tijdens de therapie jezelf beter te leren kennen. Hierdoor kan je steeds beter gebruik maken van jouw mogelijkheden om met moeilijke situaties om te gaan. Cliëntgericht-experiëntiële therapie schept de voorwaarden waarbinnen jij je eigen oplossingen en waarden kan (terug) vinden, waardoor klachten kunnen verminderen, of zelfs volledig verdwijnen. 


Naast mijn basis in cliëntgerichte psychotherapie, specialiseer ik me via opleiding en klinische ervaring verder in volgende domeinen:Klinische ouderenpsychologie of gerontopsychologie
Existentiële therapieHet inzetten van natuur en dieren tijdens psychotherapiePreventie: suïcidepreventie, geestelijke gezondheidsbevordering en het versterken van veerkracht