Over Kim

Kim Van Den Berge
 

klinisch psycholoog & cliëntgericht psychotherapeut (i.o.)

Specialisaties

Ik kies ervoor om als therapeut te werken vanuit het cliëntgericht kader. Deze therapiestroming biedt expertise op vlak van het opnieuw in beweging brengen van vastgelopen processen in denken, voelen en handelen. Cliëntgerichte therapie ondersteunt met andere woorden mensen om met heftige emoties om te gaan, knopen door te hakken en pijnlijke ervaringen te verwerken. Gedurende het hele proces staan jouw emoties en jouw beleving van de moeilijkheden centraal en kies jij welke thema's aan bod komen. Ik hecht tijdens ons contact veel belang aan de kwaliteit van de therapeutische relatie. Deze is gebaseerd op de grondhoudingen van empathie, aanvaarding en echtheid en schept een ideaal klimaat om tijdens de therapie jezelf beter te leren kennen. Hierdoor kan je steeds beter gebruik maken van jouw mogelijkheden om met moeilijke situaties om te gaan, waardoor klachten kunnen verminderen, of zelfs volledig verdwijnen. 


Naast mijn basis in cliëntgerichte psychotherapie, specialiseer ik me via opleiding en klinische ervaring verder in volgende domeinen:Klinische ouderenpsychologie of gerontopsychologie
Existentiële therapieHet inzetten van natuur en dieren tijdens psychotherapiePreventie: suïcidepreventie, geestelijke gezondheidsbevordering en het versterken van veerkracht

Werkervaring

Geestelijke gezondheidszorg

Volledige CV op LinkedIn

2018 - heden
Eigen praktijk


Zelfstandige praktijk voor psychologie en psychotherapie. Tot 2021 gevestigd in Roosaal, sinds 2022 aan de slag in Oostende.

2018 - 2020
Klinisch psycholoog (Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle)


Diensten: Locomotorische revalidatie (met therapietuin), cardiopulmonaire revalidatie en Rugschool.

Taken: Psychologische begeleiding, groepstherapie, diagnostiek, vormingen en psycho-educatie.

Thema's: Chronische pijn, revalidatie na CVA, amputatie, valangst, dementie en verlieservaringen.

Preventie

2020 - heden
Stafmedewerker bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)


VLESP is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Als stafmedewerker geef ik informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking. Daarnaast hou ik de website www.zelfmoord1813.be up to date en werk ik mee aan de ontwikkeling, evaluatie en implemtatie van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en materialen. Ook het geven van vormingen en andere deskundigheidsbevordering hoort tot mijn takenpakket.

2016 - 2018
Stafmedewerker Geestelijke Gezondheidsbevordering (Vlaams Instituut Gezond Leven)


Taken: Veerkracht versterken in Vlaanderen via projectontwikkeling, vormingen en beleidsaanbevelingen.

Doelgroepen: Ouderen en kwetsbare doelgroepen (vb. mensen in armoede).

Projecten: Zilverwijzer in Woonzorgcentra, Goed-Gevoel-Stoel, Omgevingsgericht werken.

2014 - 2016
Projectmedewerker Geestelijke Gezondheidsbevordering (Vlaams Instituut Gezond Leven)


Meewerken aan geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen via het project Zilverwijzer.

Vormingswerk

2019 - 2021
Lesgeefster (Logo Zenneland)


Vormingen en workshops begeleiden voor verschillende organisaties, steeds rond het thema geestelijke gezondheidsbevordering (vb. Fit in je Hoofd, Zilverwijzer, Geluksdriehoek)

Opleiding

Basis opleidingen

Volledige CV op LinkedIn

2011 - 2013 (Katholieke Universiteit Leuven)
Master in de Psychologie


Afstudeerrichting Klinische en Gezondheidspsychologie, optie volwassen.

2019 - 2023 (Katholieke Universiteit Leuven)
Postgraduaat (in opleiding)


Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie.

Verdiepende opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg

2021 (Katholieke Universiteit Leuven Kulak Postuniversitair Centrum)
Psychogerontologie


2021 (CGG-SP)
Tweedaagse online vorming over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen


2020 (Focus on Emotion & Robert Elliott)
Emotion Focused Therapy Level 1


2020 (VVCEPC)

Permanente vorming Lichaamsgericht werk bij trauma


2019 (Katholieke Universiteit Leuven & EdX)

Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiental Approach


Online cursus


Bijscholingen rond preventie

2018 - 2019 (Huis voor Gezondheid & VAD)
Motivationele gespreksvoering toegepast op alcohol- en drugproblematiek

2016 - 2018 (Coursera)
Diverse online cursussen rond positieve psychologie

2017 (VLESP)
Suïcidepreventie-reflex e-learning

Opleidingen rond inzetten van natuur en dieren in therapie

2019 (Pets4Care)
Cursus dierbegeleider

2018 (Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy)
Masterclass dieren in de hulpverlening (module 1-7)

2017 - 2018 (Het Coachbureau)
Oplossingsgerichte wandelcoaching

Vormingswerk

2021 (Vlaams Instituut Gezond Leven)
Train-de-Trainer Geluksdriehoek

2020 (VVCEPC)
Webinar rond online vorming geven

2015 (Kwadaet)
Vorming opzetten en begeleiden

Publicaties

2016
Handleiding Zilverwijzer in Woonzorgcentra

Vlaams Instituut Gezond Leven

2021
Hoofdstuk suïcidaliteit in 'Handboek psychiatrie in de laatste levensfase' (Chambaere & Oude Voshaar)

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Lidmaatschappen

  • Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)