Psychologische hulp


Wat?

Psychologische hulp met assistentie van natuur en wandelen. In de toekomst is ook therapie met assistentie van dieren mogelijk.


Voor wie?

Iedereen die vastgelopen is in het leven en nood heeft aan ondersteuning om zijn leven opnieuw in te richten. Ik specialiseer me in ondersteuning bij


 • Angst en paniek
 • Dementie
 • Depressie
 • Eenzaamheid
 • Fysiek achteruitgaan
 • Leven met (chronische) pijn
 • Leven met een (chronische) ziekte en de gevolgen
 • Mantelzorg
 • Pensioen
 • Relatiebreuk en echtscheiding
 • Valangst
 • Verdriet
 • Verhuis naar het woonzorgcentrum
 • Verlies en rouw
 • Zelfmoordgedachten

 

Deze problemen komen meestal later in het leven voor, al hoeft dit zeker niet zo te zijn. Herken je jezelf in één of meer van deze problemen en voel jij je aangesproken door mijn manier van werken? Dan kan je bij mij terecht voor ondersteuning.


Werkwijze?

 • Wil je graag een afspraak maken? Aanmelden kan per telefoon, email of via het afsprakenformulier. Dan leggen we zo snel mogelijk een datum vast voor een eerste gesprek.


 • Tijdens het kennismakingsgesprek staan we stil bij jouw zorgen, noden en hoe ik jou daarbij kan ondersteunen. Dit eerste gesprek is volledig vrijblijvend. Dit wil enerzijds zeggen dat jij beslist of je verdere begeleiding in deze praktijk wenst. Anderzijds betekent dit ook dat, indien ik jou niet de gepaste hulp kan bieden, ik op zoek ga naar een geschikte doorverwijzing.


 • Gaan we samen verder? Dan stellen we op het einde van het eerste gesprek een behandelplan op. In grote lijnen omvat dit jouw hulpvraag, afspraken, verwachtingen, doelstellingen en aanpak (vb. is wandelen al dan niet aangewezen in jouw situatie). Meer info over het behandelplan vind je in één van de onderstaande roze kaders.


 • Tijdens volgende afspraken gaan we dieper in op jouw hulpvraag en wat jij wil bereiken. Als leidraad gebruiken we hiervoor jouw behandelplan. Je kan dit plan zien als een werkdocument. Regelmatig evalueren we of het proces bijgestuurd dient te worden en hoe (andere technieken, oefeningen, doelen), en bespreken we wanneer het tijd is om af te ronden. 


 • Afronding. Psychologische begeleiding is tijdelijke ondersteuning. De bedoeling is om je zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.


Visie?

Een praktijk waarin jouw hulpvraag centraal staat. Tijdens de gesprekken gaan we dieper in op jouw noden en bepaal jij welke doelstellingen je met de psychologische begeleiding wil bereiken. Ik sluit mijn werkwijze hierbij aan. Dit wil zeggen dat ik jou ondersteun in jouw zoektocht naar oplossingen. Ik zal dus met andere woorden zelf geen oplossingen geven, maar help je tijdens de gesprekken bij het vinden van eigen antwoorden op je hulpvraag. Om dit te bereiken staan we stil bij jouw moeilijkheden én bij jouw krachten en sterktes. De focus van de begeleiding ligt steeds op de gesprekken en op psychologische technieken en oefeningen. Natuur en wandelen kan ik inzetten als extra hulpmiddelen om jouw hulpvraag te beantwoorden.


Ik werk met andere woorden cliëntgericht en oplossingsgericht, pas principes toe uit de positieve psychologie en zet natuur en wandelen in tijdens de psychologische begeleiding.


Waar?

De psychologische begeleiding kan doorgaan op de praktijk, bij je thuis, in het woonzorgcentrum waar je woont of in een natuurgebied naar keuze. Wat vaststaat, is dat we zoveel mogelijk contact met de natuur en de buitenlucht opzoeken.

Aanbod psychologische hulp

Verschil psycholoog en ouderenpsycholoog?

In zeker opzicht is veel hetzelfde. De gebruikelijke basisprincipes en technieken van psychologische begeleiding zijn grotendeels toepasbaar bij ouderen, zelfs op hoge leeftijd. Een aantal aspecten die psychologische begeleiding bij ouderen anders maken zijn:

 • Het vaker voorkomen van bepaalde problematieken (vb. dementie, autonomie behouden, veranderingen na pensioen, verlieservaringen, levenseinde).
 • Het vaker voorkomen van dubbele en zelfs meervoudige diagnoses (vb. dementie en depressie komen regelmatig samen voor of een combinatie van verschillende fysieke ziekten die ook een effect hebben op de geestelijke gezondheid).
 • Sommige psychische problemen uiten zich anders op latere leeftijd (vb. de symptomen van angststoornissen en depressie zijn meestal anders dan bij jongere volwassenen waardoor de diagnose en behandeling soms moeilijker verlopen).
 • Omwille van grote verschillen in levensgeschiedenis, is het nog belangrijker om de begeleiding aan te passen aan de persoon.
 • Veroudering op zich kan een effect hebben op het mentaal welbevinden (vb. het idee dat je klachten horen bij ouder worden en dat er niets meer aan te doen is).


Wandelen en natuur inzetten?

Mensen zijn minder gestresseerd wanneer ze in een groene omgeving zijn. Mensen die vaak in een groene omgeving zijn kunnen zich beter concentreren, hebben een positievere stemming en voelen zich zelfstandiger. Het is bovendien makkelijker praten wanneer je naast elkaar loopt dan wanneer je recht tegenover elkaar zit


Tijdens mijn psychologische begeleiding ga ik zoveel mogelijk naar buiten. De focus ligt niet op hoeveel we wandelen, wel op het gesprek en het effect van buiten zijn.

Dieren inzetten?

Het inzetten van dieren tijdens psychologische begeleiding dient om de gesprekstherapie te versterken, niet om deze te vervangen. Het dier wordt ingezet als een therapeutisch middel en vervangt nooit een hulpverlener. Contact met dieren kan zorgen voor een meer ontspannen en veilig gevoel. De aanwezigheid van een dier kan de aandacht afleiden van zeer sterke emoties door stressvolle gebeurtenissen, waardoor het makkelijker en veiliger voelt om rond deze gebeurtenissen te werken. De dieren kunnen ook ingezet worden om te werken aan sociale vaardigheid, door het ontwikkelen van een relatie tussen mens en dier en deze verder te analyseren. Dieren kunnen helpen om contact te leggen tussen cliënt en hulpverlener. Zeker wanneer er sprake is van dementie, kan contact met dieren communicatie stimuleren. Ook de motivatie van de cliënten om aan zichzelf te werken kan versterkt worden door dieren in te zetten tijdens de begeleiding. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe dieren psychologische begeleiding kunnen versterken (Handbook on Animal Assisted Therapy, 2015).


Behandelplan?

Een behandelplan is een leidraad voor jouw begeleiding. We stellen dit document samen op bij het begin van onze gesprekken. Het plan kan steeds bijgestuurd worden. Op die manier blijven we doelgericht  werken en is er de mogelijkheid om de begeleiding te evalueren. Hieronder kan je een blanco behandelplan vinden.


Kim Van Den Berge

Klinisch ouderenpsycholoog


Ramerstraat 3

1760 Roosdaal


0471 17 56 80

kim.vandenberge@outlook.com