Welkom

WelkomBen je vastgelopen in het leven? Liggen je emoties in de knoop? Of herken je jezelf niet meer en ben je op zoek naar een psycholoog?


In mijn praktijk kunnen volwassenen en ouderen terecht voor individuele psychotherapie.

Cliëntgerichte psychotherapie

Ik kies ervoor om als therapeut te werken vanuit het cliëntgericht kader. Deze therapiestroming biedt expertise op vlak van het opnieuw in beweging brengen van vastgelopen processen in denken, voelen en handelen. Cliëntgerichte therapie ondersteunt met andere woorden mensen om met heftige emoties om te gaan, knopen door te hakken en pijnlijke ervaringen te verwerken. Gedurende het hele proces staan jouw emoties en jouw beleving van de moeilijkheden centraal en kies jij welke thema's aan bod komen. Ik hecht tijdens ons contact veel belang aan de kwaliteit van de therapeutische relatie. Deze is gebaseerd op de grondhoudingen van empathie, aanvaarding en echtheid en schept een ideaal klimaat om tijdens de therapie jezelf beter te leren kennen. Hierdoor kan je steeds beter gebruik maken van jouw mogelijkheden om met moeilijke situaties om te gaan, waardoor klachten kunnen verminderen, of zelfs volledig verdwijnen. 


Naast mijn basis in cliëntgerichte psychotherapie, specialiseer ik me via opleiding en klinische ervaring verder in volgende domeinen (pagina's nog in opmaak, even geduld):Klinische ouderenpsychologie of gerontopsychologie
Existentiële therapieHet inzetten van natuur en dieren tijdens psychotherapiePreventie: suïcidepreventie, geestelijke gezondheidsbevordering en het versterken van veerkracht

IGOR

Mijn hond is aanwezig tijdens de therapiesessies. Enkel tijdens het kennismakingsgesprek is hij er niet standaard bij. Tijdens het intake gesprek kan er op het einde van de sessie kennisgemaakt worden of kan je aangeven dat je liever niet hebt dat Igor aanwezig is.